Borgåna

Borgaana

Borgåna Kraftverk

2270
Installert kapasitet (kW)
5500
Årlig Produkjon (MWh)
1375
UK husholdninger
Turbin-type: Pelton
I drift
Egenutviklet