Hansfoss

Hansfoss Kraftstasjon
Hansfoss Power plant
1300
Installert kapasitet (kW)
4160
Årlig produksjon (MWh)
Turbin-type: Francis
I drift
Oppkjøpt