Holdalbekk

Holdalbekk

Holdalbekk kraftverk

Holdalbekk
Holdalbekk
Holdalbekk
1300
Installert kapasitet (kW)
3500
Årlig produksjon (MWh)
1000
UK husholdninger
Turbin-type: Pelton
I drift siden 2012
Egenutviklet

Holdalbekk vannkraftverk ligger i Vinje kommune i Telemark. Anlegget ble ferdigstilt i oktober 2012, med en kostnad på  18 millioner kroner. Holdalbekks tilfangsområde er 9 km², og gir en årlig produksjon på 3,5 GW, med en installert kapasitet på 1,3 MW

Turbinen betjener et 214 meter høyt vannfall, med maksimal gjennomstrømming på 0,79 m3/s