Langåsfoss

Langåsfoss

Langåsfoss Kraftverk

Langåsfoss Kraftverk
Langåsfoss Kraftverk
1100
Installert kapasitet (kW)
3240
Årlig produksjon (MWh)
Turbin-type: Francis
I drift
Oppkjøpt