Svartdalen

Svartdalen Power plant

Svartdalen Kraftstasjon

6800
Installert kapasitet (kW)
23400
Årlig produksjon (MWh)
2280
Tilsv. UK husholdninger
Turbin-type: ---
I drift
Medeier

Delvis eid av Christian Salvesen og Christian Thams Communikasjonsaktieselskap (39%).