Ulvilla

Ulvilla Power plant

Ulvilla Kraftstasjon

1100
Installert kapasitet (kW)
4350
Årlig produksjon (MWh)
Turbin-type: Francis
I drift
Oppkjøpt