Vannebo

Vannebo

Vannebo Kraftstasjon

800
Installert kapasitet (kW)
3510
Årlig produksjon (MWh)
Turbin-type: ---
I drift
Oppkjøpt