Vi kjøper utviklingsportefølge

  • 4 comments
Bekk og Strøm has acquired a development portfolio of 30 hydropower projects

Bentsjord kraftstasjon

Bekk og Strøm har kjøpt en utviklingsportefølje bestående av 30 vannkraftprosjekter fra Clemens Elvekraft.
Porteføljen har et samlet utviklingspotensial på 240 GWh, eller nok strøm til å forsyne 72 000 britiske husholdninger. Inkludert i transaksjonen er også Bentsjord Kraft AS, et tilfangsområde med en årlig kapasitet på 6,2 GWh.