Carl-Fredrik Lehland

Carl-Fredrik Lehland
Adm. dir

Carl-Fredrik Lehland har vært Adm.dir i Bekk og Strøm siden 2015. Carl-Fredrik har 25 års internasjonal erfaring fra ledende stillinger innen telekom og energi.

Tlf:  +47 51 42 60 50