Vi drifter Orkdal Energis kraftverk

Orkdal Energi overlater drift og vedlikehold av sine vannkraftverk til Bekk og Strøm.