Borgåna opened

Borgåna opened

Borgåna kraftverk

Borgåna kraftverk åpnet 17.12.2014 og er klar til å produsere ca 5 500 MWh ren vannkraft pr år.