Døla

Døla

Døla kraftverk

2200
Installert kapasitet (kW)
5700
Årlig produksjon (MWh)
1425
UK husholdninger
Turbin-type:---
I drift
Oppkjøpt