Fosstveit

Fosstveit Kraftverk

Fosstveit Kraftverk

2000
Installert kapasitet (kW)
6900
Årlig Produksjon (MWh)
1725
UK husholdninger
Turbin-type: Kaplan
I drift
Medeier