Imsland

Imsland power plant

Imsland kraftverk

5200
Installert kapasitet (kW)
15000
Årlig produksjon (MWh)
3750
UK husholdninger
Turbin-type: Francis
I drift
Medeier