Sagbergfossen

Sagbergfossen

Rørgatene

Sagbergfossen
Sagbergfossen
Sagbergfossen
4400
Installert kapasitet (kW)
3700
Årlig produksjon (MWh)
1125
Tilsv. UK husholdninger
Turbin-type: Francis
I drift
Oppkjøpt

Sagbergfossen vannkraftverk ligger i Skaun kommune, nær Trondheim. Anlegget bruker en Francis turbin med en kapasitet på .9 MW, og gjennomsnittlig årlig produksjon på 3,7 GWh. Bekk og Strøm overtok kraftverket i januar 2015 da vi kjøpte Chr. Salvesen & Chr. Thams Communications Aktieselskab (CSCTCA), et av de eldste selskapene i Norge.

Information about the turbine, falls etc