Sølbergfallet

Sølbergfallet

Sølbergfallet kraftstasjon

Sølbergfallet
Sølbergfallet
Sølbergfallet
Sølbergfallet
300
Installert kapasitet (kW)
1400
Årlig produksjon (MWh)
426
Tilsv. UK husholdninger
Turbin-type: Francis
I drift
Oppkjøpt

Sølbergfallet vannkraftverk ligger i Orkdal kommune, nær Trondheim. Anlegget har en Francis turbin med en kapasitet på .3 MW. Anlegget har en gjennomsnittlig årlig produksjon på 1,4 GWh. Bekk og Strøm overtok kraftverket i januar 2015 da vi kjøpte Chr. Salvesen & Chr. Thams Communications Aktieselskab (CSCTCA), et av de eldste selskapene i Norge.

Mer om turbinen