Skullbørstadfoss

Skullbørstadfoss

Skullbørstadfoss power plant

Skullbørstadfoss
500
Installert kapasitet (kW)
1270
Årlig produksjon (MWh)
Turbin-type: Pelton
I drift
Oppkjøpt